Hem"Byggnaderna på Rijfska gården utgör de enda bevarade profana stenhusen från 1700-talet i länet.
De har i allt väsentligt bevarats intakta sedan byggnadstiden..... ..Byggnaderna bevarar således egenarten hos gången tids byggnadsskick och är med hänsyn därtill att anse som synnerligen märkliga."
            - ur byggnadsminnesförklaringen, fastställd 24 sept 1979


Sidorna uppdaterade 2023-10-02 Nytt under "renovering".