Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden - "Storstugan" har 10 rum och kök


"MannByggningen"
"Så belägen norr på gården upförd af tegel på 1/2 á 3/4 aln hög gråstensfot, 24 alnar lång ock 18 alnar bred utwändigt, 7 7/8 alnar hög til wäggbandet från stenfoten, samt 13 alnar öfwerstmed röstet äfwen af tegell, öfwer alt rappat ock hwitlimmat: Varandes taket tägt med röte näfwer och torf."
                                                                          ur syneprotokollet 12 okt 1803   

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Salen


"Sahlen öster om sidst beskrefne kammare med dörr därifrån innehåller å längden 11 3/4 alnar ock bredden 9 3/4 alnar,  4 3/4 alnar hög til taket af Bräder på bjelkar, har spis af tegell ock 3 ne fenster lufter - 2 ne på norra wäggen ock en på östra gafweln 2 1/16 alnar hög ock 2 alnar bredt -"
                                                                                  ur syneprotokollet 12 okt 1803

..........................................................................................................................................


            Vindskammare"Från Förstugan går en trappa af träd til wind, hwilken äfwen fans afdeld med tegell uti fyra klädrum försedde med tak ock golf samt dessutom en kammare å östergafweln, hwilken är 6 alnar bred 5 3/4 aln lång med ett fenster på gafweln 1 1/16 aln hög ock 2 alnar bredt med tak af bräder, golf af plankor ock kakelugn af tegell samt dörr til den yttre wind 3 alnar hög ock 1 1/4 aln bred."
                                                                                             Ur syneprotokollet 12 oktober 1803