Parken


Länsträdgårdsmästare Emil Söderling anlitades av Hanna Larsson-Lindholm, född 1896 och uppväxt på gården,  för att anlägga en trädgårdspark. Parken anlades 1918 och inramades av en häck bestående av sibirisk ärtbuske. Vid sidan av parkens grusgångar planterades äppelträd, syréner, rönn, hägg, röda och svarta vinbär, krusbär och rabarber. Av parkanläggningen är det mesta fortfarande bevarat. Vid samma tidpunkt uppfördes paviljongen där det tidigare stått en timmerbod. Under en lucka i paviljonggolvet leder en trappa ner till stenkällaren, uppförd 1793.


Det snart hundraåriga paradisäppelträdet blommar intensivt!


 
Läs mer "Trädgårdshistoria och kulturväxter" av Pernilla Lindström, sid 9 ff HÄR