Bryggstugan

Bryggstugan, bagarstugan -  "sommarstugan" har kök, kammare, tvättstuga och en stor stenkällare.

"Bryggstugubyggningen"
"Öster på gården upförd dels af Gråsten ock dels af tegell 20 1/2 alnar lång ock 11 1/2 Do bred utwändigt samt 4 3/4 alnar hög til wäggbandet med röste af timber ock taket af näfwer med takved är indeld uti förstuga med förstugukammare samt Bagarestuga söderom ock norrom en mjöl ock en mjölkbod -"
                                                                                                                    ur syneprokollet 12 okt 1803