Renovering

2017


                                      Kakelugn och kamin


I sommar har vi haft hjälp med att ansluta vindskammarens kamin till rökgång så att vi nu kan elda både i kaminen och i salskammarens kakelugn. Den kalla sommaren gjorde att vi eldade några timmar i kaminen var och varannan kväll.


2016

                                            Underhåll


"Sommarstugans" ytterdörr målades om. De stora fönstren i "storstugans södra sida kittades delvis om och målades engelskt röda. Tre svarta blindfönster som börjat blekna målades också om. Allt målades med linoljefärg.
Putslagning provade vi på  sommarstugans lillkammare. Det verkade fästa bra och såg fint ut - efter vintern får vi se om det sitter kvar....

      -----------------------------------------------------------------------------2015
                                         Köket, taket

Tvättstugan är nu helt klar och vi har nu bekvämligheter som dusch och tvättmaskin! Äntligen!

Därmed blev det mot senare delen av sommaren tid att göra klart kökstaket i storstugan. Vilken rymd i köket med ett vitt tak mot de vackert målade pappspända väggarna! Bilderna talar för sig själva. Nu börjar vi fundera på golvet i köket....originalgolvet är borta, bara i ett hörn finns några plankor kvar så att man kan se hur fint det måste ha varit en gång. Målet blir att kunna återställa något liknande. Får se hur det ska gå.Ett stort arbete att montera ner (och numrera..!) varje takplanka, skrapa ren, måla och montera upp - speciellt eftersom flera av spåren i stockarna där plankorna vilar behövde justeras så att plankorna inte ska riskera att ramla ner. 


---------------------------------------------------------------------------------


2014

Under sommaren har vi framförallt fortsatt med tvättstugan och utsidan (frånsett trapp) är klar liksom större delen av insidan i form av väggar och tak. Nu har vi också fått el indraget så där finns ljus och värme!
Under hösten och våren ska resten av inredningen installeras så att tvättmaskin, dusch osv ska kunna användas sommaren 2015. Det ska bli skönt!!


---------------------------------------------------------------------------------

2013

Under 2013 har inte mycket renovering hunnits med för det "stora projektet" för sommaren har varit att påbörja den lilla tvättstuga som ska inrymma toalett, dusch och tvätt. Efter att ha funderat på att bygga våtutrymme inne i "sommarstugan" beslutade vi att låta "modernt" våtutrymme stanna utanför i form av en friggebod. För att få den att smälta in någorlunda på gården har vi gjort ritningen själva och även fått tillstånd att sätta upp den strax innanför byggnadsvårdsområdets gräns. Begagnat tegel som tak och hängrännor i trä bidrar till ett lite äldre utseende även om vi sätter in moderna fönster och ny dörr.
Under sommaren 2014 räknar vi med att bygget ska bli klart, parallellt med en del mindre jobb på storstugan som vi också tänkt hinna med.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012
Köket, storhylla


Tvärs över köket har en "storhylla" suttit - det är två parallella stockar från vägg till vägg som man använt för att hänga upp saker på. Allt från bröd till torkning av våta kläder, barnstolar (vi har av vänner fått en häng-barnstol från 1700-talet som ska få hänga där!) och annat som kunde behöva hänga framme i värme nära spisen. När storhyllan en gång togs bort sågade man helt enkelt av ändarna. Praktiskt då, och praktiskt nu, eftersom vi på det sättet kunde se precis hur stockarna var formade och hur dom var uppsatta.


Här transporteras två specialbeställda stockar, över 7 meter långa, från sågen i Vikdal genom Skellefteå vidare till Kusmark. 

Stockarna måste formas och kapas exakt rätt för att passa i hålen.


Stockarna på plats! Det blir finare när även innertaket i köket är målat och uppsatt. Nästa år?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

Köket, väggarna


Men storhyllan var en liten del av sommarens projekt. Det största var väggarna i köket! Pappspända väggar som delvis var trasiga, saknades och var övermålade.


Utsmyckning gömmer sig under färglagren.

Första våden av ny papp där det  helt saknades.
Målat och utsmyckat. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012
Kakelugnen i salskammaren

I salskammaren har det sedan huset byggdes funnits en kakelugn. Man kan se spår på väggarna hur den senaste kakelugnen såg ut i konturen och vi sökte efter en gammal ugn med liknande form. Vi hittade en i bitar i Holmsund - eller snarare ett hopplock av flera ugnar där bitarna tillsammans räckte till en ny. I sommar har vi fått den uppsatt - ett inte helt lätt arbete! Men resultatet är lyckat med lite variationer i kakelplattornas färger och en ugn som ser ut att ha stått där sedan länge..


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011
Salen och kistspisen

Under sommaren 2011 renoverades salens väggar och kistspisen (läs mer om kistspis här). Förutom en del lagning av väggarna så behövdes förstärkning ovanför några av fönstren. Den gamla förstärkningen i form av träreglar/stockar  hade börjat sjunka ner med stora sprickor i muren ovanför som följd. Nu är det förstärkt med en järnbalk ovanför varje fönster. Får se om det också kan hålla 200 år?
En dörr hade på 40-talet satts in mellan hallen och salen. Den dörren har vi tagit bort och väggen har återställts. Friserna runt dörrarna har också lagats liksom spisen - salens smycke. Vitkalkning av spis och väggar är kvar att göra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011
Salskammaren

Under sommaren 2011 fick salskammaren ny puts på taket och friserna.  Nu är det "bara" kalkning som saknas! (....förutom kakelugn som är planerat för 2012, målning av väggar och ett nytt golv....)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011
Vindskivor och vattubrädor

På både Storstugan och Bryggstugan byttes vindskivor och vattubrädor ut sommaren 2011. En del trä gick att bevara men det mesta behövde bytas ut. Svartmålat med linoljefärg, som tidigare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011
Bryggstugans hängrännor

Sommarstugan fick hängränna i trä, tillverkad på ångsågen i Drängsmark, sommaren 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011
Flaggstången

Sommaren 2011 fick vi också upp flaggstången som påbörjades hösten 2009 med att en gran fälldes. Efter två vintrars torkning och sedan bearbetning med till slut fyra lager linoljefärg kunde den resas 14 juli 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010
Kökstaket

Sommaren 2010 påbörjades renoveringen av kökstaket. Jordlagret mellan kökstak och vindsgolv sögs ut och taket plockades ner. Alla takplankor numrerades, plockades ner och skrapades rena.


Under plankgolvet på storvindan fanns ett tunt sågspånslager ovanpå ett nästan halvmetertjockt jordskikt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009
Farstubron

Farstubron renoverades 2009.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002
Paviljongen

Paviljongen renoverades 2002.