Paviljongen

Paviljongen byggdes 1918, när också trädgården, "parken", anlades.

Paviljongen uppfördes på den plats där det tidigare stått en bod. Under boden, vilken var timrad, hade man byggt en stenkällare.

"Källaren"
"Murad af Gråsten ner å jorden med en bod af timber öfwerbyggd är afdelad å 2ne afdelningar: Warandes den östra 3 alnar bred ock 3 1/2 aln lång - 3 1/2 aln hög med dörr til den indre afdelningen som är 2 alnar lång 3 alnar bred ock 3 alnar hög: Warandes trappen af sten tijo steg hög."
                                                                                                ur syneprokollet 12 okt 1803                       Stentrappen, "tijo" trappsteg hög, går ner till källarens två separata rum.
Nedanför paviljongen brusar Kågeälven.